LOKALNI IZBORI 2012 BIH

LOKALNI IZBORI 2012 BIH

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - LOKALNI IZBORI 2012 BIH for Android screenshot
View bigger - LOKALNI IZBORI 2012 BIH for Android screenshot
View bigger - LOKALNI IZBORI 2012 BIH for Android screenshot
View bigger - LOKALNI IZBORI 2012 BIH for Android screenshot
LOKALNI IZBORI 2012 POTVRĐENI REZULTATI
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012 ПОТРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ

06.11.2012.godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici, u zakonom utvrđenom roku, donijela Odluku o potvrđivanju rezultata Lokalnih izbora 2012. godine. Odlukom nisu potvrđeni rezultati u izbornim jedinicama Istočni Drvar, Istočni Mostar i Vukosavlje jer su u ovim izbornim jedinicama poništeni izbori na pojedinim redovnim biračkim mjestima, a takođe izborni rezultati nisu potvrđeni u izbornim jedinicama Gradiška (za skupštinu općine), Kotor Varoš (za načelnika i skupštinu općine), Bosansko Grahovo (za načelnika i skupštinu općine), Šekovići (za načelnika i skupštinu općine), Srebrenica (za načelnika i skupštinu općine), Milići (za načelnika i skupštinu općine), Prijedor (za skupštinu grada) i Banja Luka (za skupštinu grada) jer još uvijek odluke Centralne izborne komisije BiH donešene po zahtjevima za ponovno brojanje ili poništenje izbora u tim izbornim jedinicama nisu postale pravosnažne.
Potvrđeni rezultati izbora biće dostupni javnosti na Internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i biće objavljeni u službenim glasilima u BiH.
Rezultati su konačni i mogu se implementirati. S tim u vezi Centralna izborna komisija BiH će u utorak, 13.11.2012. godine u Sarajevu upriličiti uručenje uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim načelnicima i gradonačelnicima, dok će uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim vjećnicima/odbornicima odnosno zastupnicima u Skupštini Brčko Distrikta BiH biti dostavljena posredno.
Napomena:
Uručenje Uvjerenja o dodjeli mandata u izbornim jedinicama za koje nisu potvrđeni izborni rezultati biće naknadno upriličeno.

06.11.2012.godine - The Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina on Thursday, the statutorily prescribed time limit, adopted the Decision on Confirmation of results of the local 2012 elections. year. Decision failed to confirm the results in constituencies Drvar East, East Mostar and Vukosavlje because these constituencies annulled elections in some regular polling places and election results are also confirmed in the constituencies Gradiska (for the municipal assembly), Kotor Varos (for the Mayor and municipal Assembly), Grahovo (the mayor and the municipal assembly), Detachment (for the mayor and the municipal assembly), Srebrenica (the mayor and the municipal assembly), Milici (for the mayor and the municipal assembly), Prijedor (for town councils) and Banja Luka (for town councils) because there are still decisions of the Central election Commission rendered upon requests for recount or annulment of elections in those constituencies not yet become final.
Validated the election results will be available to the public on the website of the Central Election Commission www.izbori.ba, and will be published in the official gazettes in BiH.
The results are final and can not be implemented. In this regard, the Central Election Commission will Tuesday, 13.11.2012. in Sarajevo arrange delivery of certificates of award seats newly elected mayors, while beliefs about the allocation of seats to newly elected Hall / committee members or representatives in the Assembly of the Brcko District of BiH will be delivered directly.
Note:
The delivery of the Certificate of award seats in constituencies that have not ratified the election results will be subsequently took place.

Tags: testovi za izbore 2012, lokalni izbori 2012 testovi, izbori 2012 bratunac rezultati, centralna izborna komisija bih 2012, izbori 2012 bratunac, testovi za izbore u bih, izbori 2012 bih, lokalni izbori 07 08 2012 bratunac, lokalni izbori 2012, izborni rezultati bih 2012.

Recently changed in this version

LOKALNI IZBORI 2012 POTVRĐENI REZULTATI
ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2012 ПОТРЂЕНИ РЕЗУЛТАТИ


Comments and ratings for LOKALNI IZBORI 2012 BIH

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!