Memorial Ben Israel

Memorial Ben Israel

$1.99

(1 stars)

(2)


Download for Android

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
סדר התפילות ועיקרי דינים.
הסידור המלא לתפילות בבית הקברות ולתפילות יום השנה
לפי סדרן לרבות הסברים נוחים.
כולל:
מנהיגי אבלות
תפילות לנפטר / לנפטרת
קדיש בארמית - נוסח קדיש ארמי מנוקד
קדיש דרבנן - נוסח ספרד
קדיש דרבנן - נוסח אשכנז
תפילות בכל עליה לקבר
ברכה בכניסה לבית הקברות
שבעה פרקי תהילים - מזמורי תהילים קבועים
פסוקים לפי שם הנפטר
פסוקים באותיות נשמה
תפילת אנא - תפילה לעילוי הנשמה
תפילות השכבה
תפילת השכבה לגבר
תפילת השכבה לאישה
תפילה בהלווית אישה
תפילות באזכרות
על קבר האב
על קבר הבן
על קבר הבת
על קבר הבעל
על קבר קרוב משפחה או חבר
הזכרת נשמות
עבור נשמת האב
עבור נשמת האם
עבור נשמת הסב והסבתא והקרובים
אל מלא רחמים
תפילה לנפטר
תפילה לנפטרת
פרקי תהילים לפי שם הנפטר
פרקי תהילים באותיות נשמה
צוואות וירושות

מטרת הקדיש - ההסבר לאמירת קדיש בסמיכות לפטירה של אדם, מוסבר בכמה טעמים שהעיקריים שבהם
א. הוא תפילה לזכות ולעילוי נשמת הנפטר.
ב. הגברת קידוש שמו של הבורא כנגד החידלון של המוות.
ג. תפילת קדיש עוזרת לשכח את הכאב והפרידה מהנפטר - בפרט שלבינה האנושית אין הסבר לכל דבר. היהדות מצאה לכך פתרון באמצעות תפילת קדיש. לא כל אחד חייב ליישם אותו, אך זאת דרך מכובדת ביותר לפרידה שסיגלו חז"ל מכורח ניסיון החיים - מקל על ההתמודדות עם כאב הפרידה ממי שנפטר.
תגים: תפילות לעילוי הנשמה, פטירה, מוות, קבורה, מצוות ומנהגים ביהדות, אבלות, מצוות, תפילות, הלכה יהודית

Recently changed in this version

New functionality allows to send alerts directly to calendar and a reminder a week before Memorial Day.
minor bug fixes


Comments and ratings for Memorial Ben Israel

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!