Thuật Nói Chuyện

Thuật Nói Chuyện

FREE

(5 stars)

(2)


Download for Android

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Thuật Nói Chuyện for Android screenshot
View bigger - Thuật Nói Chuyện for Android screenshot
View bigger - Thuật Nói Chuyện for Android screenshot
View bigger - Thuật Nói Chuyện for Android screenshot
Các bài văn và các tác phẩm bàn về nghệ thuật xử thế có thể thấy rất nhiều trong sử sách, hết sức phong phú đa dạng, nên chúng tôi thấy không cần thiết phải phức tạp hoá vấn đề, song có một chuyện vẫn thúc đẩy chúng tôi, khiến chúng tôi đành phải viết cuốn sách này.
Nơi đầu sông là nơi sóng to gió lớn. Trong thế gian này, chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Trên thế giới này, có người nhờ miệng lưỡi mà kiếm được miếng ăn, song cũng có người vì miệng lưỡi mà chịu thiệt thòi.

Comments and ratings for Thuật Nói Chuyện

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!