Ý nghĩa về sự chết, thời gian

Ý nghĩa về sự chết, thời gian

FREE

(3 stars)

(1)


Download for Android

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Ý nghĩa về sự chết, thời gian for Android screenshot
View bigger - Ý nghĩa về sự chết, thời gian for Android screenshot
View bigger - Ý nghĩa về sự chết, thời gian for Android screenshot
View bigger - Ý nghĩa về sự chết, thời gian for Android screenshot
Buổi hôm nay tôi muốn mở đầu câu chuyện là lưu ý các ngài về chỗ quan trọng phi thường của sự tự do. Phần đông chúng ta không muốn tự do. Có thể có gia đình, có những trách nhiệm, có những bổn phận, và cuộc sống của ta đều gồm toàn những điều đó. Những luật lệ xã hội, những phép tắc luân lý đã phủ vây đời sống chúng ta. Chúng ta gánh nặng biết bao khó khăn thường nhật cũng những vấn đề của ta, và nếu có tìm được chút an ủi nào, phương cách nào để tránh được những xung chướng và những khổ não ấy thì ta đã lấy làm tự mãn một cách quá dễ dãi rồi. Phần đông chúng ta không hề muốn được tự do gì cả. Đối với tôi, dù cách nào, lối nào, chiều độ nào đi nữa, dường như một trong những điều cốt yếu của cuộc sống là phải khám phá làm sao cho mình được hoàn toàn tự do, được tự do trọn vẹn

Tags: ý nghĩa về thời gian.

Comments and ratings for Ý nghĩa về sự chết, thời gian

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!