FREE DOWNLOAD

כלי עזר לנגר

    • SEARCH TYPE
    FREE DOWNLOAD


    Screenshots

    Description

    תוכנה זו מאפשרת לעקוב אחרי מוצר מהרגע שלקוח אישר את השרטוט ועד המעבר בכל אחת מהתחנות(פירוק,חיתוך,עגלות). כמו כן קיים מעקב גם על יצור דלתות פנים וכניסה.בכל אחד מהשלבים ישנה אפשרות להעביר לתחנה הבאה ע"י לחיצה על שורת הלקוח.