FREE DOWNLOAD

Borzen poročilo 2012

    • SEARCH TYPE
    FREE DOWNLOAD


    Screenshots

    Description

    Borzen je slovenski organizator trga z električno energijo. Kot organizator trga s svojimi storitvami zagotavljamo in omogočamo usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvajamo naloge vodenja bilančne sheme, evidentiranje bilateralnih pogodb, izdelavo okvirnega voznega reda ter bilančni obračun in finančno poravnavo poslov povezanih s predhodno navedenimi nalogami. V okviru Centra za podpore podpiramo okoljevarstveno politiko ter osveščamo javnost. Center za podpore je tako operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije.