Businessclub GeijsterenScreenshots

Description

Doelstelling:
De businessclub heeft als doel het bevorderen van zakelijke contacten, het opbouwen van netwerken en het stimuleren van de golfsport als zakelijk bindmiddel in de regio.

Uitgangspunten met betrekking tot:

Leden:
De leden van de businessclub zijn golfende directeuren of commercieel verantwoordelijken van de ondernemingen die zij vertegenwoordigen. Zij zien het golfspel en het netwerken als relevant voor hun onderneming;
Toetreding is op naam;
Het maximale aantal leden is 60;
Toetreding van de vereniging geschiedt volgens de bestaande ballotageprocedure.

Exclusiviteit:
Per branche of beroepsgroep worden maximaal 2 leden in de businessclub opgenomen;
Dit aantal kan slechts overtroffen worden als bij de oprichting er meer dan 2 leden uit eenzelfde branche geopteerd hebben om lid te worden de businessclub;

Introducés:
Introducés zijn toegestaan tijdens de businessdagen, waarbij het bestuur van de businessclub per wedstrijddag de ruimte tot introduceren vaststelt;
De prijs voor een all-in introductie is voor het eerste jaar vastgesteld op €50 per keer. Na het eerste jaar wordt dit gedeelte geëvalueerd en zal hier opnieuw een besluit over worden genomen;

Overige uitgangspunten:
Businessclub leden dienen in principe een geregistreerde handicap van ten hoogste 36 te hebben;
Businessclub heeft geografisch gezien het gebied tussen Land van Cuijk en Groot Venlo als potentieel;
Hoewel het de voorkeur heeft dat slechts één afgevaardigde van een onderneming lid is van de businessclub, is het, in overleg met het bestuur, toegestaan dat een onderneming met twee leden lid wordt;
Leden kunnen zich in overleg met het bestuur van de businessclub bij verhindering laten vervangen op wedstrijddagen.
Jaarlijks zal er een aantal gezamenlijke trainingsavonden onder begeleiding van de pro georganiseerd worden;

Businessdagen:
De businessclub zal 6 maal per jaar een wedstrijd voor haar leden organiseren;
De wedstrijden zullen een dagkarakter hebben maar ook een competitie-element over het jaar heen;
Een van de businessdagen zal op een andere baan van vergelijkbaar niveau als Geijsteren worden georganiseerd.
Los van de businessdagen zullen er nog andere golfgerelateerde activiteiten door de businessclub georganiseerd worden.