Clock2GoScreenshots

Description

אפליקציית הנוכחות של חברת ok2go מאפשרת לכם להחתים בנוחות ובקלות מהשטח או מהמשרד תחילת וסוף עבודה ונתונים נוספים להם אתם נדרשים.

הנתונים יישמרו במאגר ויועברו לארגון בהתאם לדרישותיו.

שעת ההחתמה והתאריך נלקחים משרת המערכת, מיקום הטלפון בזמן ההחתמה ישלח בהתאם לדרישות הארגון והנתונים שיתקבלו מהרשת הסלולארית וקליטת הלווינים.

לתשומת לבך, כל הפעלה של מערכת הנוכחות כרוך בגלישה בהתאם לתנאי תכנית הגלישה בה הנך מצוי.

Tags: clock2go , clock2go נוכחות , ok2go , ok2go ישראל

Users review

from 243 reviews

"Good"

6.4