Quan ly ban hang CVA Sale MobiScreenshots

Description

Chú ý:
Đối tượng sử dụng: các đơn vị mua bản quyền CVA Manager.
Đừng download nếu không có tài khoản đăng nhập hệ thống.

Phần mềm quản lý bán hàng, kết hợp giữa mobile - đặt hóa đơn, kiểm kê tồn kho tại của hàng, desktop - xuất hóa đơn, nhập hàng, xuất hàng, báo cáo .. và trên web - thống kê doanh số theo thời gian, kiểm tra quá trình di chuyển trên tuyến đường của nhân viên.

Các chức năng chính: (trên mobile).
- Đăng ký đơn hàng.
- Nhập số lượng tồn kho của khách hàng.
- Cập nhật ảnh cửa hàng - có thể lưu file ảnh khi sóng 3G yếu và cập nhật sau.
- Xem lại hóa đơn, tồn kho đã nhập.
- Báo cáo.

- Chức năng ẩn:
+ Cập nhật khi có phiên bản mới - không thông qua google store.
+ Lưu vị trí GPS của nhân viên.
+ Dữ liệu theo thời gian thực, lưu trên server.

Thông tin liên hệ: Hoàng Phương - xhphuong@gmail.com

Users review

from 63 reviews

"Good"

6.8