Quan ly ban hang CVA Sale Mobi

Download Quan ly ban hang CVA Sale Mobi Quan ly ban hang CVA Sale Mobi icon

Quan ly ban hang CVA Sale Mobi

by: Hoàng Phương

FREE DOWNLOAD 6.8 49

6.8 Users
rating

Screenshots

Description

Chú ý:
Đối tượng sử dụng: các đơn vị mua bản quyền CVA Manager.
Đừng download nếu không có tài khoản đăng nhập hệ thống.

Phần mềm quản lý bán hàng, kết hợp giữa mobile - đặt hóa đơn, kiểm kê tồn kho tại của hàng, desktop - xuất hóa đơn, nhập hàng, xuất hàng, báo cáo .. và trên web - thống kê doanh số theo thời gian, kiểm tra quá trình di chuyển trên tuyến đường của nhân viên.

Các chức năng chính: (trên mobile).
- Đăng ký đơn hàng.
- Nhập số lượng tồn kho của khách hàng.
- Cập nhật ảnh cửa hàng - có thể lưu file ảnh khi sóng 3G yếu và cập nhật sau.
- Xem lại hóa đơn, tồn kho đã nhập.
- Báo cáo.

- Chức năng ẩn:
+ Cập nhật khi có phiên bản mới - không thông qua google store.
+ Lưu vị trí GPS của nhân viên.
+ Dữ liệu theo thời gian thực, lưu trên server.

Thông tin liên hệ: Hoàng Phương - xhphuong@gmail.com

Users review

from 49 reviews

"Good"

6.8

Users activity

tuan

by tuan

Downloaded