Sanistål JulScreenshots

Description

Saniståls julekonkurrence giver dig mulighed for at vinde nogle af vores spændende præmier ved at besvare et spørgsmål hver hverdag i december måned. Find adresse og telefonnummer på alle Saniståls butikker og gå ikke glip af vores daglige juletilbud.

BETINGELSER SANISTÅL A/S
MOBIL APPLIKATION
1. ARRANGØR
1.1. Konkurrence udbydes af Sanistål A/S, CVR nr. 42997811, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg.
2. DELTAGELSE
2.1. Konkurrencen er åben for alle virksomheder og alle privatpersoner over 15 år, der er bosiddende i Danmark. Ansatte og nærmeste familie til ansatte i Sanistål A/S må ikke deltage i konkurrencen.
2.2. Sanistål A/S forbeholder sig ret til at verificere berettigelsen af deltagelse samt deltagerens identitet, og ved begrundet mistanke om snyd forbeholdes retten til at diskvalificere deltagere.
2.3. Alle deltagere, giver samtidig samtykke til registrering af deltagerens navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger.
2.4. Ved deltagelse i konkurrencen gives deltageren tilladelse til, at Sanistål A/S må kontakte deltageren telefonisk og/eller pr. e-mail med en nyhedsmail og et uforpligtende tilbud. Dette gælder også hvor deltageren er tilmeldt Robinsonlisten.
3. KONKURRENCEN
3.1. Konkurrencen, der ikke er købsbetinget, starter den 2. december 2013 og slutter den 23. december 2013.
3.2. Deltagerne vil i konkurrenceperioden blive stillet minimum et spørgsmål pr. hverdag.
3.3. Ved korrekt besvarelse af dagens spørgsmål, deltager man i lodtrækning om ”dagspræmien”, der udtrækkes på alle hverdage. Derudover giver hvert rigtigt svar et lod til hovedpræmien som udtrækkes den 23.12.2013.
3.4. Vinderne vil få direkte besked, og præmien kan afhentes i en Sanistål A/S Håndværkerbutikker landet over. Er præmien ikke afhentet senest den 1. juli 2013, bortfalder ethvert krav om præmie. Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter.
3.5. Navnene på vinderne offentliggøres løbende – hver uge – på applikationen.
4. TRYKFEJL MV.
4.1. Sanistål A/S påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl ifbm. med konkurrencen. Sanistål A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.
5. Vilkår og betingelser i forbindelse med konkurrencen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er byretten i Aalborg.