Slovak realtime phonebook

Download Slovak realtime phonebook Slovak realtime phonebook icon

Slovak realtime phonebook

by: adaffix | 7.8 14

7.8 Users
rating

Screenshots

Description

★ ADAFFIX ID volajúceho. Adaffix je ocenená aplikácia ID volajúceho , ktorá automaticky zist´uje a zobrazuje mená volajúcich, aj v prípade, že ich nemáte uložené vo Vašom zozname kontaktov. Okamžite tiež poskytuje alternatívnych predajcov, v prípade, že sa Vám nepodarilo dovolať sa firme, ktorej telefónne číslo ste volali. V súčasnosti dostupné v Nemecku a Rakúsku. Po inštalácii sa adaffix spúšťa automaticky. Pre ID volajúceho sa vyžaduje 3G. Utajené čísla nie je možné identifikovať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.adaffix.sk

Tags: death to unknown numbers , book , slovak , phone book , ako uložiť video z realtimu

Users review

from 14 reviews

"Great"

7.8