Slovak realtime phonebookScreenshots

Description

★ ADAFFIX ID volajúceho. Adaffix je ocenená aplikácia ID volajúceho , ktorá automaticky zist´uje a zobrazuje mená volajúcich, aj v prípade, že ich nemáte uložené vo Vašom zozname kontaktov. Okamžite tiež poskytuje alternatívnych predajcov, v prípade, že sa Vám nepodarilo dovolať sa firme, ktorej telefónne číslo ste volali. V súčasnosti dostupné v Nemecku a Rakúsku. Po inštalácii sa adaffix spúšťa automaticky. Pre ID volajúceho sa vyžaduje 3G. Utajené čísla nie je možné identifikovať. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.adaffix.sk

Tags: ako uložiť video z realtimu , book , slovak , death to unknown numbers , phone book

Users review

from 14 reviews

"Great"

7.8