VN YellowPagesScreenshots

Description

VN YellowPages là ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm các thông tin như: tên công ty, nghành nghề, địa điểm, tên cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng,.. trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.
Ứng dụng nhỏ gọn, tiện ích mỗi lúc mỗi nơi cho cá nhân và doanh nghiệp.

Tags: vietapps

Users review

from 16 reviews

"Great"

7.2