Υπολογισμος-ΦΠΑScreenshots

Description

Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε λέγεται Αποφορολόγηση.
Παράδειγμα

Αγοράζουμε μια οθόνη Η/Υ για την επιχείρησή μας.
Η τιμή της είναι 175,00 €.
Ποιά είναι η τιμή του και πόσο είναι ο Φ.Π.Α. για να βγει το τελικό ποσό 175,00 €;
Ο Φ.Π.Α. είναι 23%
Οι πράξεις που θα κάνουμε με την αριθμομηχανή μας είναι:

Βρήκαμε ότι ο Φ.Π.Α. είναι 32,72 €

Επομένως: 175 - 32,72 = 142,28

Βρήκαμε ότι το κόστος του εκτυπωτή είναι 142,28 €

Άρα: 142,28 (κόστος) + 32,72 (Φ.Π.Α.) = 175,00 €

Tags: υπολογισμος φπα , υπολογισμοσ φπα

Users review

from 14 reviews

"Great"

8