CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS

CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS

1 - 5 downloads

Add this app to your lists
View bigger - CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS for Android screenshot
View bigger - CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS for Android screenshot
View bigger - CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS for Android screenshot
Cửu Long Thành Trại là nơi như thế nào? Nơi đây chính phủ nhà Thanh đã cho Anh Quốc thuê nửa, nửa chủ quyền vẫn thuộc thành trại. Nơi đây nơi không ai quản lý. ví dụ, mở cửa hàng kinh doanh không cần giấy phép. Câu chuyện xoay quanh tình bạn và tình yêu diễn ra ở Cửu Long Thành. Cửu Bả Đao từng nói: "Đây là một đại tác, khi đọc thấy nhiệt huyết bốc lên tận đỉnh đầu!" Nụ Cười, nước mắt, tình yêu, nghĩa khí, trong thế giới bạo lực đã tạo nên khai hoa kết quả tạo thành một đại tác "Cửu Long Thành Trại".

------------------------

Comments and ratings for CỬU LONG THÀNH TRẠI I - COMICS

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!