Liste T DragørScreenshots

Description

App’en Liste T giver nyheder og baggrund for politiske beslutninger i Dragør
Kommune. Liste T er det politiske bogstav for Tværpolitisk Forening i
Dragør. Liste T er stiftet i 1961 og har været uafbrudt repræsenteret i
Dragørs kommunalbestyrelse siden valget i 1962.

I 1978 overtog Liste T for første gang borgmesterposten ved Jørgen Rosschou
(1978 - 85). Ved valget i 1993 genvandt Liste T borgmesterposten ved
Birgitte Rinhart (1994 - 2001). I de 30 år siden Liste T besatte
borgmesterposten første gang, har vi altså haft posten i alt 16 år.

Liste T er i dag ikke kun Danmarks ældste tværpolitiske forening - vi er
også den største. Ved valget i 2013 blev Liste T Dragørs største
stemmesluger med i alt 22,3 procent af de afgivne stemmer. Liste T’s
borgmesterkandidat fik det højeste personlige stemmetal i Dragør.

På app’en kan du læse mere om Liste T's historie, om vores program og om de
personer, der aktuelt tegner Liste T. Desuden kan du se vores valgvideoer.