SMSkoScreenshots

Description

----- APLIKACIJA NE RADI OD IZMJENE PORTALA BHMOBILE.BA. ------

SMSko je aplikacija razvijena kako bi se omogućio jednostavniji pristup BHMobile interfejsu za slanje poruka.
Dnevno je moguće poslati 3 besplatne poruke, a svaka sljedeća se naplaćuje po definisanim cijenama (u momentu pisanja ovog teksta 0.07KM).
Za rad aplikacije potreban je pristup internetu. Ukoliko se koristi BHMobile internet (GPRS/3G) moguće je slati poruke samo sa vlastitog BHMobile računa, a ukoliko se koristi Wifi moguće je vršiti login i slanje sa drugim BHMobile računima. Za login i slanje jedne poruke aplikacija troši u prosjeku 24KB.
Aplikacija može biti veoma korisna za upotrebu u inostranstvu ukoliko se ima Wireless pristup internetu, u kom slučaju se SMS poruke mogu slati po cijeni od 0.07KM umjesto po roaming cijenama.

Od verzije 1.2 omogućen je pristup imeniku tako što se unese naziv kontakta u prostor za unos broja pri čemu će se automatski ponuditi odgovarajući kontakti za odabir. U pitanju je imenik telefona.

Verzija 1.2.1 dodana mogucnost slanja na brojeve sa prefiksom 060,063,065,066 i mogucnost logina sa 060 prefiksom.

Verzija 1.3. Podesavanje gdje da se poruke čuvaju (smsko arhiva / default inbox). Omogućeno slanje na 060 sa brojevima od 7 cifri.

Tags: program za slanje , smsko , bh mobile imenik , listing poruka bh mobile? , server bh mobile listing , slanje broja iz imenika na u , slanje imenika sa a , slanje kontakta , imenik bh mobile

Users review

from 139 reviews

"Awesome"

9.2