Tko me zoveScreenshots

Description

„Tko me zove“ je mobilna aplikacija koja omogućava automatsku identifikaciju pozivatelja ili pošiljatelja SMS poruke koji nije upisan u kontakte na mobilnom uređaju. Podaci sadrže ime i adresu pozivatelja ili pošiljatelja poruke, a dohvaćaju se automatski s WEB Telefonskog imenika i Žutih stranica.

Tags: aplikacija tko me zove , tko me zvao apk , dowland magazin ko me zove , tko me zove , tko me zove apk , tko me zvao , tko me zove aplikacija , tko me , aplikacija ko me zvao

Users review

from 1.278 reviews

"Great"

7