Vcash

Vcash

FREE

(3 stars)

(7)


Download for Android

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Vcash E-wallet is an easy, convenient and safe payment service for everyday transaction:
transfering / receiving money, paying post-paid, prepaid bills, direct mobile phone topup in all Vietnamese mobile networks.

Tags: vcash, vcash mobile money, v cash, vinapay market size, bao vcash, vinapay recharge, vcash bewertung, v_cash.

Screenshots Vcash
View bigger - Vcash for Android screenshot
View bigger - Vcash for Android screenshot
Comments and ratings for Vcash
  • (53 stars)

    by đức lợi on 11/07/2010

    cái này hay nhưng dở ở chỗ dùng máy khác vẫn có thể đăng nhập vào được. Nên sửa lại số tài khoản nào thì chỉ có thể dùng số thuê bao đó vào được thôi.