Ziggo Visual VoicemailScreenshots

Description

Met Ziggo Visual Voicemail kunt u eenvoudig de voicemails op uw vaste telefoonlijn van Ziggo ontvangen en beluisteren.

Nadat u eenmalig uw mobiele telefoonnummer, Ziggo vaste telefoonnummer en PIN code van uw Voicemail hebt ingevoerd ontvangt u de voicemailberichten van uw vaste telefoonaansluiting op het scherm van uw smartphone. De voicemailberichten kunt u beluisteren, opslaan op uw toestel, doorsturen en verwijderen. Ook kunt u degene die het bericht heeft ingesproken gelijk terugbellen, of een tekstbericht sturen.

De Ziggo Visual Voicemail app samengevat:
• Altijd snel op de hoogte van nieuwe voicemails op uw smartphone, waar u ook bent.
• Zien wie een voicemail heeft achtergelaten en eenvoudig terugbellen of antwoorden met een tekstbericht.
• Voicemails beluisteren, opslaan, doorsturen of verwijderen.
• Instellingen van uw voicemail beheren in het instellingen menu.
• Per vast telefoonnummer van Ziggo kunnen voicemails worden afgeleverd op maximaal 5 smartphones.

Let op
De Ziggo Visual Voicemail app werkt alleen als u:
-Een vaste telefoonlijn van Ziggo hebt
-Voicemail heeft ingeschakeld op uw vaste telefoonlijn
-De standaard PIN code (4444) heeft gewijzigd naar een door u zelf gekozen PIN code.
Het inschakelen van Voicemail en het wijzigen van uw PIN code kunt u beide doen door vanaf uw vaste telefoonlijn van Ziggo te bellen naar 1233.

Ziggo Visual Voicemail maakt gebruik van de dataverbinding van uw mobiele telefoon. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn, specifiek bij gebruik in het buitenland. Raadpleeg voor een overzicht van deze kosten uw mobiele aanbieder. U kunt dataverbruik in het buitenland voorkomen door dit uit te zetten in de instellingen van uw telefoon.

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ziggo ter zake van de aansluiting en levering van diensten en daarnaast op alle rechtsbetrekkingen tussen Ziggo en de klant, die verband houden met een abonnement of daaruit voortvloeien en een door de klant ingediende aanvraag.

Zie voor alle voorwaarden onze website:
http://www.ziggo.nl/voorwaarden

Privacy
Ziggo onderschrijft het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers en abonnees. We behandelen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid. Ziggo werkt daarvoor nauw samen met publieke overlegorganen, brancheorganisaties en overheidsinstituties, en conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Raadpleeg voor meer informatie onze website:
http://www.ziggo.nl/privacy

Disclaimer
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan er een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Ziggo kan niet aansprakelijk worden gesteld of instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en inhoud van deze app.

Colofon
Deze app is gerealiseerd door Communology GmbH met medewerking van Xaton B.V.

Copyright©2013 Ziggo B.V.

Tags: voicemail logo ziggo , ziggo voicemail , ziggo voicemailnummer

Users review

from 99 reviews

"OK"

4.6