ทายศัพท์ - 100,000 VocabScreenshots

Description

เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น คำนาม คำกริยา สำนวน และอื่นๆ โดยผู้เล่นสามารถกดฟังเสียงอ่านหรือ ดูรายละเอียดของศัพท์นั้นๆได้ ผู้เล่นสามารถนำคะแนนของตนเอง เปรียบเทียบกับผู้เล่นอื่น หรือ เปรียบเทียบกับเพื่อนของคุณได้ โดยมีระบบ Online High score รอบรับ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียกดูคำศัพท์ในแต่ละหมวดหมู่ได้อีกด้วย

แบบทดสอบ มี 3 แบบทดสอบ
- ให้คำอ่านมา ผู้เล่นต้องตอบให้ได้ว่าศัพท์ที่ได้ยิน หมายความว่าอะไร
- ให้ฟังศัพท์ ไม่ให้คำอ่านมา ผู้เล่นต้องตอบให้ได้ว่าศัพท์ที่ได้ยิน หมายความว่าอะไร
- ตัวที่หาย คือ ให้คำศัพท์พร้อมความหมายมา แต่ส่วนของคำศัพท์ มีอักษรที่หายไป ให้เติมอักษรให้ถูกต้อง

หมวดคำศักท์ที่มีในรุ่นปัจจุบัน
แบ่งตามการใช้งาน
- Often Used
- Opposite
- Synonyms
- TOEFL
- SAT
- GRE
- CU-TEP
แบ่งตามประเภท
- Noun
- Pronouns
- Verb
- Adverbs
- Verb Tenses
- Phrasal Verbs
- Adjectives
- Conjunction
- Idiom
- Abbreviation
- Slang
- Preposition
- Prefix
- Suffix
- Interjection
- Auxiliaries
ส่วนบุคคล
- Incorrect Answer

วิธีการเล่น
- เข้าโปรแกรม
- เลือกแบบการทดสอบ
--------- มีแบบทดสอบ 2 หมวดให้เลือก 1. ให้ศัพท์มา ให้บอกความหมาย 2. ให้ฟังเสียง และบอกความหมาย
--------------( ระบบอาจใช้เวลาในการโหลดคำศัพท์ ขึ้นอยู่กับความเร็วของมือถือท่าน )
- เมื่อเลือกการทดสอบแล้ว ระบบจะทำการสุ่มศัพท์ และสุ่ม ตัวเลือก
- ผู้เล่นสามารถฟังเสียงอ่านของคำนั้นๆ โดยการกดปุ่มรูปลำโพงด้านบน
- ผู้เล่นเลือกคำตอบโดยการ กด ตั้วเลือก A B C D ทางด้านล่าง
- เมื่อผู้เล่นตัวการกลับหน้าหลัก ทำได้โดยการ กด back ในตัวเครื่อง

สำหรับบางเครื่องที่ยังไม่มี Google Text-to-Speech จะไม่สามารถฟังเสียงอ่านได้ ให้ทำการดาวโหลดจากที่นี่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
- ฝึกการฟังศัพท์ภาษาอังกฤษ
- ทบทวนคำศัพท์ต่างๆ
- สนุกสนาน เพลิดเพลิน
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

** ความเห็นของท่าน คือการพัฒนาของเรา **

ป้ายกำกับ : เกมทายคำศัพท์,ภาษาอังกฤษ,เกมทายคำ,ศัพท์ภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ,คำนาม ,คำกริยา ,สำนวน,ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ,ฝึกทักษะอังกฤษ,ทักษะภาษาอังกฤษ,ฝึกทักษะ,ทบทวนคำศัพท์ต่างๆ,ทบทวนคำศัพท์ต่าง,ทบทวน,ทวนศัพท์, Often Used, Opposite, Synonyms, TOEFL, SAT, GRE, Noun, Pronouns, Verb, Adverbs, Verb Tenses, Phrasal Verbs, Adjectives, Conjunction, Idiom, Abbreviation, Slang, Preposition, Prefix, Suffix, Interjection, Auxiliaries

Users review

from 1.273 reviews

"Awesome"

9