กริยา 3 ช่องScreenshots

Description

เราจะทำให้ท่านเรียนรู้ กริยา 3 ช่อง ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีการง่ายๆ ด้วยคำศัพท์จำนวนมากมาย ด้วยเสียงการสะกดจากเจ้าของภาษา แอพพลิเคชั่นสร้างโดยนักศึกษาฝึกงานของเรา

Tags: กริยา 3 ช่อง , กริยา3ช่อง , คำศัพท์กริยา 3 ช่อง , ภาพ คำ ศัพท์ กริยา พื้นฐาน

Users review

from 74 reviews

"Great"

7.8