אנגלית ללימוד עצמי (למתקדמים)Screenshots

Description

♥ לפניכם אפליקציה הכוללת את ערכת סרטי הווידיאו המלווים את ספר הלימוד של הקורס.
http://www.prolog.co.il/Hebrew/ProductPage.aspx?rowIndex=830

קורס מקיף ללימוד אנגלית למתקדמים מבית פרולוג - בהגשה טלוויזיונית מלאה.
■ הקורס כולל (הגרסה המלאה): 24 שיעורים, כ-4 שעות (!) של תרגול ולימוד - כשהכול מוצג ומומחש על גבי המסך: הסברים והנחייה מלאה בעברית, מלווים בכתוביות ובטבלאות לאורך כל מהלך הלימוד.
■ מיועד לבעלי ידע בסיסי טוב בשפה

תוכן העניינים של הקורס, והנושאים הנלמדים בו:
LESSON 1: Family and age
present tense, questions, negations; tag questions
LESSON 2: Getting acquainted
1. At work, 2. At a party modals; past tense
LESSON 3: A television exercise lesson, parts of the body
imperative; demonstratives
LESSON 4: Sport
future tense; used to
LESSON 5: In the clothing store
wh questions; passive
LESSON 6: At the hairdresser’s
phrasal verbs
LESSON 7: At the pharmacy, at the doctor’s
adverbs
LESSON 8: Numbers and arithmetic
possessive adjectives; revision of tenses
LESSON 9:Time
past tense with adverbs, prepositions, adjectives
LESSON 10: Special events, months of the year
get, grow + adjective; present perfect
LESSON 11: Looking for an apartment
plural of irregular nouns; if-clauses
LESSON 12: Mail
ordinal numbers; present continuous
LESSON 13: Vehicles, on the road
the possessive case, possession + of
LESSON 14: Public transport
comparison of adjectives; irregular adjectives
LESSON 15: A tour of the city
past progressive; phrasal verbs
LESSON 16: Entertainment & culture
there is/ it is
LESSON 17: At the book-shop
-ing and -ed adjectives
LESSON 18: At the Zoo
-ly adjectives, comparison of adjectives
LESSON 19: Employment
word order
LESSON 20: At the bank
irregular verbs
LESSON 21: In the department store
emphasis (do; much, it is...that) replacement (one, do)
LESSON 22: Electrical and electronic appliances
irregular verbs
LESSON 23: At the supermarket
the gerund
LESSON 24: The market and its colors
revision of tenses
בהצלחה ולימוד מהנה!

■ מומלץ שיהיה חיבור יציב לאינטרנט במשך כל זמן ההורדה
■ בבקשה להתאזר בסבלנות... ונא לא להפריע למכשיר בעת הורדת הסרטים
■ שים לב: לאחר בחירת השפה לעברית - פעולה זו הינה בלתי הפיכה
■ לאחר ההורדה ניתן לצפות בתכנים באופן לא מקוון (לא נדרש חיבור לאינטרנט)

Tags: $30.29 to ils