ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอScreenshots

Description

**** เสียง ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน ****
โปรแกรมฝึกท่อง กขค ตั้งแต่ ก-ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ก ไก่ สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดใหญ่

** แนะนำ Full Version แบบไม่มีโฆษณา Download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.korkaitabletnoads.android

Tags: กฮ , กขฮ , ก ฮ , ฝึกท่อง ก.ไก่ ฮ. for tablet , ก ไก่ , รูปภาพ กฮ , ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. for tablet , ภาพประกอบ ก . ฮ , ภาพ กฮ

Users review

from 1.330 reviews

"Great"

8.2