ทั้งหมดพจนานุกรมภาษาอังกฤษScreenshots

Description

■ ค้นหาพจนานุกรมภาษาอังกฤษพร้อมกันหลาย

■ พจนานุกรม
- Longdo
- Thaitux
- OETD
- ThaiLanguage
- Thai2English
- ETD
- TamilCube
- Sanook
- Oxford
- Urban
- Reverso
- Dictionary.com
- Thesaurus.com
- Cambridge
- Webster
- Etymology
- Learner's
- TheFreeDictionary
- WordReference
- WordNik
- YourDictionary
- Wikipedia
- Wiktionary
- Google Web
- Google Images
- Google News
- Google Books

Users review

from 167 reviews

"Great"

8.6