สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย

สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย

FREE

(4 stars)

(302)


Download for Android

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
ในบางครั้ง ฟิสิกส์ ถูกกล่าวว่าเป็น แก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ (fundamental science) เนื่องจากสาขาอื่น ๆ ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ชีววิทยา หรือ เคมี ต่างก็มองได้ว่าเป็น ระบบของวัตถุต่าง ๆ หลายชนิดที่เชื่อมโยงกัน โดยที่เราสามารถสามารถอธิบายและทำนายพฤติกรรมของระบบดังกล่าวได้ด้วยกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ สามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติของโมเลกุลที่ประกอบเป็นสารเคมีนั้น ๆ โดยคุณสมบัติของโมเลกุลดังกล่าว สามารถอธิบายและทำนายได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ความรู้ฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ควอนตัม, อุณหพลศาสตร์ หรือ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น app นี้จะรวบรวมสูตรที่จำเป็นต้องใช้เรียนใน ม.4 ถึงม.6

จุดเด่นของ app นี้
•สืบค้นได้
•Bookmark รายการโปรดได้
•App มีขนาดเล็ก
•Zoom หน้าสูตรได้ตามที่ต้องการ
•ใช้งานง่านไม่ซับซ้อน

Comments and ratings for สูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!