อาเซียน aseanScreenshots

Description

กูรู อาเซียน
เป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวม เรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิภาคอาเซียน
ซึ่ง ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา , สัญลักษณ์ , คำขวัญ , กฎบัตรอาเซียน ,
ข้อมูลเมืองหลวง , ข้อมูลประชากร , ข้อมูลศาสนา , ข้อมูลระบบการปกครอง และข้อควรรู้ต่างๆของแต่ละประเทศ.

Tags: ข้อมูลอาเซียน

Users review

from 312 reviews

"Great"

8.2