Bé Học ToánScreenshots

Description

"Bé Học Toán" là chương trình với nội dung hoàn toàn bằng tiếng Việt
- Giúp trẻ làm quen với các số, các đọc các số, tập đếm, nhận dạng các số từ 0 - 20
- Thực hành với các số:
+ Cộng hai số
+ Trừ hai số
+ Tìm số lớn nhất trong: 2, 3, 4 số
+ Tìm số bé nhất trong: 2, 3, 4 số
+ Tập làm quen với phép toán chứa cả phép cộng và phép trừ
+ Memory Game về số giúp bé nâng cao khả năng nhận thức, trí nhớ với các màn chơi đơn giản: 3x4, 4x4, 5x4, 6x4

Users review

from 15 reviews

"Awesome"

10