Belajar Menulis HijaiyahScreenshots

Description

Belajar Menulis Hijaiyah merupakan salah satu aplikasi yang akan membantu anak-anak dalam belajar menulis huruf hijaiyah yang dikenal juga sebagai huruf arab. Beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi ini diantaranya adalah:
1. Animasi cara menulis
2. Pilihan warna tulisan
3. Terdapat gambar objek sesuai dengan huruf yang sedang dipelajari
4. Terdapat terjemahan dalam bahasa indonesia dari gambar yang muncul
5. Berbagi ke facebook

Tags: tulisan huruf hijaiyah , huruf hijaiyah , belajar menulis huruf hijaiyah , game huruf hijaiyah , latihan menulis huruf hijaiyah , menulis huruf hijaiyah , belajar menulis arab untuk anak , belajar huruf hijaiyah , belagar menulis hijaiyah

Users review

from 3.097 reviews

"Great"

8.4