ฝึกลากเส้น (Beta)Screenshots

Description

*****************************************************************************
***** แอพพลิเคชั่น ฝึกลากเส้น เหมาะสมกับ Tablet ตั้งแต่ 7" ขึ้นไปเท่านั้น
***** !!!! ไม่เหมาะสมกับ Smart Phone !!!!
*****************************************************************************

**************************************************************************
แอพลิเคชั่นตัวนี้เป็นส่วนของเด็กเท่านั้น
หากต้องการส่วนของการสร้างแบบฝึก หรือต้องการนำไปใช้กับโรงเรียน
สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างครับ
**************************************************************************

แอพพลิเคชั่น "ฝึกลากเส้น (Start Drawing)"
สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกสอนวิธีลากเส้นในรูปแบบต่างๆ
พัฒนากล้ามเนื้อและทักษะในการลากเส้น
โดยเด็กสามารถทำแบบฝึกตามที่กำหนด
ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มหัดลากเส้นในรูปแบบต่างๆ
เด็กที่มีพัฒนาการช้า หรือสมาธิสั้น ซึ่งจะช่วยฝึกสมาธิได้อีกด้วย

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศไทย
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)
ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

========== ทดสอบแล้วบน ==========
ASUS Nexus 7

========== พัฒนาโดย ==========
นายมนตรี งามอัครกุล
นางสาว ปวรวรรณ อาชาภิชาติ
นางสาว จริยา มงคลธนวัฒน์

========== อาจารย์ที่ปรึกษา ==========
อาจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน
อาจารย์ เหมรัศมิ์ วชิรหัตพงศ์

ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

Website : http://mscim.buu.ac.th/
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ : slayer_buu@hotmail.com

Users review

from 43 reviews

"Great"

7.8