Český jazyk pro 2. ročníkScreenshots

Description

Učivo, procvičované v aplikaci:
T1: Tvrdé a měkké souhlásky
T2: Řazení slov podle abecedy
T3: Párové souhlásky, psaní u,ú,ů
T4: Sestavování vět ze slov
T5: Druhy slov (podst. jm, slovesa, předložky)
T6: Samohlásky a souhlásky
T7: Slabiky
T8: Druhy vět

Tags: matematika 2ročník , souhlásky měkké , souhlasky , cesky jazyk pro , druhý jazyk , český jazyk 2 , cestina testy pro nik , texti pre 2 rocnik matematika test , čj testy pro čník