Chiến Lược ChoScreenshots

Description

mọi người có thể cho bạn những gì?
tất cả những gì bạn cần!
vậy, bạn có thể mang lại cho mọi người những gì?
Hầu hết mọi nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau đều có một hoặc nhiều câu tục ngữ tương tự như câu ”Gieo
gì gặt nấy” với ý nghĩa : thành quả lao động nhận được nhiều hay ít là tùy vào sự cố gắng của mỗi người. Tùy
theo quan điểm riêng , câu tục ngữ này có thể được hiểu như là một quy luật tự nhiên, một hình mẫu của xã
hội hay đơn giản chỉ là nhận thức của cá nhân. Tiếc thay, nhiều doanh nghiệp không hiểu được đầy đủ ý nghĩa
của quy luật này.
Chiến lược Cho tham gia vào việc khai thác sức mạnh tiềm ẩn của khách hàng, đối thủ, nhân viên, các
khách hàng tiềm năng và ngay cả nhà đầu tư trong việc mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Để nhân viên trở
nên thực sự tích cực trong công việc, một doanh nghiệp cần phải chủ động mang lại lợi ích cho nhân viên trước
khi mong muốn họ làm bất cứ điều gì cho doanh nghiệp đó.
Việc Cho đi của doanh nghiệp sẽ tạo ra sự biến đổi trong người nhận. Sau đó, doanh nghiệp có thể điều
chỉnh những biến đổi này theo hướng tích cực phù hợp và có lợi cho chiến lược, sứ mệnh cũng như tầm nhìn
của mình. Doanh nghiệp biết Cho đi là doanh nghiệp có thể sử dụng tài nguyên của cả thế giới để làm lợi cho
mình.
Tại sao chúng ta lại Cho đi những thứ có giá trị? Hãy thay đổi lại câu hỏi một chút : Giá của việc làm cho mọi
người có thể sẵn sàng tình nguyện đến với chúng ta và xây dựng công việc kinh doanh cùng chúng ta là gì ?

Chiến lược Cho là gì?
Đó là marketing, R&D, quản trị, quảng cáo, khai thác trí tuệ cộng đồng thông qua mạng Internet2
, xây dựng thương
hiệu hay còn điều gì khác? Trên thực tế, Chiến lược Cho là tất cả những điều này. Đó là một phương thức tiếp cận
mới khuyến khích các doanh nghiệp tương tác với thế giới bên ngoài nhiều hơn bằng cách Cho đi.

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10