Farsta GymnasiumScreenshots

Description

Farsta gymnasium är en av Stockholm stads egna gymnasieskolor. Det innebär att vi ingår i en gymnasieorganisation med de utan konkurrens största resurserna och mesta erfarenheterna av gymnasieutbildning.

Farsta gymnasium är hela Stockholms Stads idrottsgymnasium, en skola dit staden koncentrerar sina ansträngningar att inom gymnasieskolans ram ge ungdomar en möjlighet att förena sina elitsatsningar i idrott med gymnasiestudier.

Ladda ner appen och följ oss genom:
- Nyheter
- Kalendarium
- Matsedeln
- Schema
- Veckobrev

Appen är framförallt för eleverna men ger även föräldrar en möjlighet att följa vår verksamhet.

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10