Fizik Formülleri YGS LYS LiSEScreenshots

Description

FİZİK FORMÜL LERİ YGS LYS LiSE

Bu uygulamada YGS LYS ve Lise konularında da faydalanabileceğiniz formül ler kural bulunmaktadır. YGS ve LYS de Matematik , Aritmatik , Cebir , Geometri , Kimya , Biyoloji , Türkçe , Türk Edebiyatı , Dil ve Anlatım , Tarih , inkılap tarihi , Vatandaşlık , Coğrafya Türkiye Coğrafyası, Türkiye Cografi Bölgeler i , Anayasa , Felsefe , Mantık , Sosyoloji , Psikoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Güncel Bilgiler le beraber Fizik konuları ndan sorular çıkmaktadır. Bu program ımızda sizlerin YGS ve LYS ile Lise dersleri ndeki fizik konuları ndaki problem lerinizi azaltabilmeyi amaçladık. Lise konularında da Matematik Kimya Biyoloji Geometri gibi derslerle beraber en çok zorlanılan ders lerden biri de fizik tir. Bu programdaki formüller i siz öğrenci lere katkısının olmasını diliyoruz. Öğretmenler imiz ile paralel bu formüller de ders notu olarak yazılı hazırlıklarına ve yazılı soruları na hazırlanma da işinize yarayabilir.
Konulara hakim olan öğrenciler in motivasyon u da fazla olur. Motivasyonu yüksek olan öğrenciler etkili ve verimli ders çalışırlar. Verimli ders çalışan ögrenci nin özgüveni artar ve derslerde başarılı olma olasılık ı artar.

Uygulama da bulunan fizik formülleri aşağıdaki gibi dir :

1. Bölüm
Madde ve özellikleri
2. Bölüm
Kütle ve Özkütle
3. Bölüm
Isı ve Sıcaklık
4. Bölüm
Genleşme
5. Bölüm
Gölge ve Aydınlanma
6. Bölüm
Düzlem ve Aynalar
7. Bölüm
Küresel Aynalar
8. Bölüm
Kırılma ve Renk
9. Bölüm
Mercekler

Başarılar dileriz.

Users review

from 105 reviews

"OK"

3.4