GEA College TSScreenshots

Description

GEA College je vse od začetka prepoznana po podjetništvu, ki ostaja edina stalnica izobraževalne ponudbe skozi ves čas njenega obstoja. Nujna prilagajanja trgu in povpraševanju so inštitucijo vodila v razvoj in ozko, a visoko kakovostno specializiranost. Ostaja šola za podjetnike in tiste, ki v podjetništvu vidijo izziv in priložnost za lasten poslovni karierni razvoj.

Jedro GEA College danes predstavlja Fakulteta za podjetništvo, katere uspešno delovanje je plod dvaindvajset letnih izkušenj delovanja na področju poslovnega izobraževanja. Fakulteta ponuja visoko kakovosten, praktično orientiran študij podjetništva na do- in podiplomski ravni. Združuje preskušene, moderne metode poučevanja, ki jih je v pedagoško prakso prinesla z najuglednejših poslovnih šol vsega sveta.

Cilj in poslanstvo GEA College je zagotoviti študentom in podjetnikom kakovostno znanje, veščine in kompetence na poslovnem področju, ki jim bodo omogočale ostati korak pred konkurenco, uspešno poslovanje in razvoj v vse bolj zahtevnih pogojih, ki nastajajo v domačem in mednarodnem gospodarskem prostoru.