Học bảng cửu chương

Học bảng cửu chương

FREE

(4 stars)

(22)


Download for Android

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
Giúp các bạn trẻ học các phép nhân từ 1 tới 9 và các bài toán luyện tập với phép nhân và phép chia, cộng trừ.
Các chức năng chính:
Học bảng cửu chương
Luyện toán +,-, *, / theo các dạng:
1) Biểu thức thông thường
2)Đố lời
3) Tìm ẩn số
Các dạng toán bao gồm:
1) a * b = ?
2) a/b = ?
3)(a + b ) * d = ?
4)(a - b ) * d = ?
5) (a +/-b ) * (c +/-d)=?
6)(a +/-b) / (c +/-d) = ?
7)(a +/-b)/c = ?
8)(a * b) * (c/d) = ?
9) (a/b) * (c/d) = ?
10) (a*b) / (c*d) = ?
11) (a/b)/(c/d) = ?
Và các bài toán đố với ẩn số với các dạng toán nói trên.
Ví dụ (3 + 5 ) * a = 16, hỏi a=?
hoặc (3 + a ) * (5-2) = 18, hỏi a=?
hoặc a * 5 = 15, hỏi a=?
Với các dạng toán khó có hỗ trợ giúp hướng dẫn cách giải.
Phát triển bởi Hiền Nguyễn + TháiNĐ, Hinh PV

Tags: bảng cửu chương cộng trừ lớp 1, bảng cửu chương lớp 2, bảng cửu chương nhân chia lop 2, bang cuu chuong chia 2, ban cuu chuong nhan, bản cửu chương lớp 2, miễn phí bảng cửu chương, bang cuu chuong cong tru, bang cuu chuong, bangcuuchuongnhanchialop2.

Recently changed in this version

Chưa thay đổi gì


Comments and ratings for Học bảng cửu chương

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!