Học bảng cửu chươngScreenshots

Description

Giúp các bạn trẻ học các phép nhân từ 1 tới 9 và các bài toán luyện tập với phép nhân và phép chia, cộng trừ.
Các chức năng chính:
Học bảng cửu chương
Luyện toán +,-, *, / theo các dạng:
1) Biểu thức thông thường
2)Đố lời
3) Tìm ẩn số
Các dạng toán bao gồm:
1) a * b = ?
2) a/b = ?
3)(a + b ) * d = ?
4)(a - b ) * d = ?
5) (a +/-b ) * (c +/-d)=?
6)(a +/-b) / (c +/-d) = ?
7)(a +/-b)/c = ?
8)(a * b) * (c/d) = ?
9) (a/b) * (c/d) = ?
10) (a*b) / (c*d) = ?
11) (a/b)/(c/d) = ?
Và các bài toán đố với ẩn số với các dạng toán nói trên.
Ví dụ (3 + 5 ) * a = 16, hỏi a=?
hoặc (3 + a ) * (5-2) = 18, hỏi a=?
hoặc a * 5 = 15, hỏi a=?
Với các dạng toán khó có hỗ trợ giúp hướng dẫn cách giải.
Phát triển bởi Hiền Nguyễn + TháiNĐ, Hinh PV

Tags: bảng cửu chương cộng trừ lớp 1 , bảng cửu chương lớp 2 , bảng cửu chương nhân chia lop 2 , bang cuu chuong cong tru , bang cuu chuong cong tru nhan chia , hoc bang cuu chuong lop 2 , bang cuu chuong chia 2 , bang cuu chuong , ban cuu chuong nhan

Users review

from 22 reviews

"Great"

8