IPMA StudentScreenshots

Description

Aplikacja IPMA Student oferuje studentom i uczelniom prowadzącym zajęcia z zakresu zarządzania projektami pomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student. Aplikacja udostępnia wszystkie niezbędne informacje nt. programu certyfikacji IPMA-Student, który prowadzony jest przez IPMA Polska we współpracy z akredytowanymi uczelniami wyższymi. Oprócz informacji nt. założeń i organizacji procesu certyfikacji IPMA-Student, aplikacja przedstawia szczegółowo wymagania kompetencyjne IPMA-Student w formacie elementów kompetencji oraz efektów kształcenia. W celu wstępnego zweryfikowania wiedzy udostępnione są quizy dotyczące poszczególnych obszarów kompetencji, zgodne co do zakresu, formy i poziomu trudności z pytaniami na oryginalnym egzaminie certyfikacyjnym IPMA-Student. Po zakończeniu testów udostępniana jest informacja zwrotna o wyniku quizu z komentarzem nt. poprawnych odpowiedzi.

Tags: ipma student

Users review

from 10 reviews

"Awesome"

9.2