Комбинаторика (Combinatorics)

Download Комбинаторика (Combinatorics) Комбинаторика (Combinatorics) icon

Комбинаторика (Combinatorics)

by: Boris Petrov

FREE DOWNLOAD 8.8 14

8.8 Users
rating

Screenshots

Description

Това приложение е предназначено за решаване на задачи по математика от раздел Комбинаторика. Това включва пермутации (факториел), вариации, комбинации. Много полезно за пищов по време на тест.:)

Tags: комбинаторика тото , комбинаторика на андроид , комбинаторика , комбинаторика казино , combinatorics , комбинаторика приложение , приложение за решаване на задачи по математика за андр , тест по комбинаторика , приложения за iphon

Users review

from 14 reviews

"Great"

8.8