M-English VocabScreenshots

Description

M-English Vocab เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Education เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เป็นโปรแกรมที่ช่วยหนู ๆ ที่กำลังเรียนชั้นอนุบาลทั้งหลาย ให้สามารถจดจำคำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์ เนื่องจาก ในตัวโปรแกรมนี้ยังมีแบบทดสอบให้เด็ก ๆ ทำ อีกทั้งยังมีการเก็บคะแนน เพื่อดูคะแนนสูงสุดได้ด้วย

เด็ก ๆ สามารถทำแบบทดสอบแข่งขันกัน เพื่อดูว่าใครได้คะแนนสูงสุดได้ด้วย เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับคุณหนู ๆ ทั้งหลาย

Tags: คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาล , คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล2 , คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล , คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล3 , คําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับอนุบาล 2 , โหลด คำ ศัพท์ อนุบาล 2 , คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับปฐมวัย , คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สําหรับอนุบาล , คําศัพท์ สําหรับอนุบาล

Users review

from 141 reviews

"Great"

8.4