M-HandwritingScreenshots

Description

M-Thai Handwriting เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Education พัฒนามาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝน การคัดลายมือ การเรียนรู้จักคำอ่าน คำพูด ของอักษร ตัวเลข ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

- ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก
- เลขไทย
- เลขอารบิค
- a ถึง z (ตัวพิมพ์เล็ก)
- A ถึง Z (ตัวพิมพ์ใหญ่)

โดยเด็ก ๆ สามารถที่จะคัดลายมือตามเส้นประที่วางไว้ได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ใหญ่ สามารถที่จะตั้งค่าตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้เหมาะกับขนาดของอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ตของท่านเองได้อย่างสะดวกสบายในเมนู การตั้งค่า อีกทั้งยังสามารถเพิ่มขนาดเส้นดินสอ และสีของดินสอในการคัดลายมือได้อีกเช่นกัน

ทาง Develop+ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยเฉพาะในระดับอนุบาล หรือระดับที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาการคัดลายมือตัวอักษรต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ หากทางคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ใหญ่ท่านใด มีความต้องการแนะนำ เสนอแนะ ติชม ต้องการปรับปรุงสิ่งใด ๆ บนโปรแกรมนี้ สามารถแจ้งผ่าน http://www.facebook.com/DevelopPlus หรือ admin@developplus.net ได้ทันทีเลยครับ

และหากท่านใดต้องการแนะนำ หรืออยากได้โปรแกรมสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ใด ๆ ของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม สามารถแนะนำเราผ่านทาง facebook หรืออีเมล ได้เช่นกันครับ ทางเรายินดีที่จะสนับสนุนเด็กไทย ให้มีความสามารถ หรือเพิ่มการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดไปครับ

Tags: คัดลายมือเลขไทย , คัดลายมือตามเส้นประ , คัดลายมือ เลขไทย , คัดลายมือเส้นประ , คัดลายมือตัวเลข , คัดลายมือตัวเลขไทย , แบบเส้นคัดลายมือ , mplus handwrite คัดลายมือ , ตัวเลขไทย เส้นประ

Users review

from 208 reviews

"Great"

8.6