Matematika pro 2. ročníkScreenshots

Description

Početní výkony v rozsahu 0-100.
Učivo:
T1: Sčítání, odčítání, porovnávání čísel
T2: Porovnávání, násobení, dělení (2,3,4,5,10)
T3: T1+T2, závorky
T4: Zápis a zaokrouhlování čísel
T5: Slovní úlohy
T6: Geometrie

Tags: priklady pre druhy rocnik , matematika 2 ročnik , matematika pro nik , priklady z matematiky pre 2 rocnik , matematika pro 3 ročník , matematika 2ročník , matematika pre 2 , matematika pro 2. dřídu , porovnavaní pro 2 ročník