MBS NewsScreenshots

Description

เป็นแอพอ่านข่าวจากเว็บ mbs.msu.ac.th สามารถใช้งานได้ฟรี

### ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน แนะนำให้อ่านเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ###

คุณสมบัติหลักของ MBS News
- อ่านข่าวและติดตามข่าวการศึกษาจากเว็บ mbs.msu.ac.th
- อ่านข่าวตามประเภท
#HOTNEWS
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#ข่าวนิสิตปริญญาตรี
#ข่าวนิสิตบัณฑิตศึกษา
#ประมวลภาพกิจกรรม
#ข่าวทุนการศึกษา
#ข่าวงานวิจัย

### ข้อควรรู้สำหรับผู้ใช้งาน ###

1. นี่ไม่ใช่แอพอย่างเป็นทางการของเว็บ mbs.msu.ac.th
2. บางครั้งอาจเข้าใช้งานไม่ได้หากเซิร์ฟเวอร์ของทาง mbs.msu.ac.th มีปัญหา
3. อาจใช้ไม่ได้เมื่อไรก็ได้

Thanks you all for download this app.
ขอบคุณสำหรับการ download ครับ.

* This is unofficial app