M-Thailand Province

M-Thailand Province

FREE

(3 stars)

(98)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
M-Thai Province เป็น Application ในกลุ่มของ M-Series ของบริษัท นีสเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดให้ใช้บริการฟรี โดยอยู่ในหมวดหมู่ Education เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยแยกเป็นภาคต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้

แต่ละจังหวัดจะบอกด้วยว่า มีคำขวัญประจำจังหวัดคืออะไร ตราประจำจังหวัด ต้นไม้ ดอกไม้ประจำจังหวัด ประวัติความเป็นมา

จะพบว่าไม่มีกรุงเทพมหนาคร เนื่องจากกรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษไม่ใช่จังหวัดครับ (อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนทั้งการพกติดตัวแบบหน้าจอเล็ก (Mobile) และหน้าจอขนาดใหญ่จำพวก Tablet ครับ ตัวอักษรใหญ่ ไม่เล็กเกินไป อ่านได้สะดวก ไม่ต้องเพ่งครับ

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนครับ เป็นจังหวัดของประเทศเรา ควรแก่การศึกษา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพต่าง ๆ
- ข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก th.wikipedia.org
- รูปภาพต้นไม้ ดอกไม้บางส่วนมากจากเว็บไซต์ panmai.com ครับ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลพรรณไม้ไทยครบเลยครับ

Tags: คําขวัญทุกจังหวัดภาคเหนือ, ประเทศไทย apps, ภาค ประเทศไทย, ภาคตะวันตกประเทศไทย.

Comments and ratings for M-Thailand Province
  • (51 stars)

    by Wanchana Jitradab on 14/12/2013

    Good..... very helpful