Myn earste wurdsjes app

Myn earste wurdsjes app

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Mijn eerste drietalige app

Woorden leren in drie talen: Nederlands, Fries en Engels.
Wil je de woorden horen?
Klik dan op het plaatje en klik op de vlag.

De eerste app met vijftig woorden in de drie talen waarin les wordt gegeven op de drietalige basisscholen in Fryslân.
Deze app richt zich op de taalleerders in de onderbouw. De woordenschat is vaak in de eerste taal van de kinderen al opgebouwd. Deze app helpt hen bij het leren van die begrippen in de tweede en de derde taal.

Myn earste trijetalige app

Wurden leare yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk.
Wolst de wurden hearre?
Klik dan op it plaatsje en klik op de flagge.

De earste app mei fyftich wurden yn de trije talen dêr't les yn jûn wurdt op de trijetalige basisskoallen yn Fryslân.
Dizze app rjochtet him op de taallearders yn 'e ûnderbou. De wurdskat is faak yn de earste taal fan de bern al opboud. Dizze app helpt har by it learen fan dy begripen yn de twadde en de tredde taal.

Screenshots Myn earste wurdsjes app
View bigger - Myn earste wurdsjes app for Android screenshot
View bigger - Myn earste wurdsjes app for Android screenshot
Comments and ratings for Myn earste wurdsjes app

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!