Shenjat e TrafikutScreenshots

Description

Nga ky aplikacion mund ti mësoni shenjat e trafikut, të mësoni disa rregulla bazë të trafikut si dhe të testoni njohurit e juaja dhe miqve tuaj rreth shenjave të trafikut. Suksese

Aplikacioni u punua në bashkëpunim me Arbnor Halilin

Tags: shenjat e trafikut , shenjat e trafikut -rrezikut , shenjet e trafikut , install shenja e trafikut