Từ điển Việt Nhật

Từ điển Việt Nhật

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
Tính năng:
・Tra từ,thêm vào favorite
・ Nhập từ bằng giọng nói
・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Nhật việt ~ 73000 từ (có sẵn)

Recently changed in this version

fix small bug
remove show add when click home button and exit app


Last activity on Từ điển Việt Nhật
Comments and ratings for Từ điển Việt Nhật
  • (62 stars)

    by Tran Tien Dung on 22/08/2014

    Love

  • (62 stars)

    by Thanh Nguyen Huy on 20/06/2014

    Ok