Từ điển Việt Nhật

Từ điển Việt Nhật

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
Tính năng:
・Tra từ,thêm vào favorite
・ Nhập từ bằng giọng nói
・ Việt nhật ~ 55000 từ (có sẵn)
・ Nhật việt ~ 73000 từ (có sẵn)

Recently changed in this version

fix small bug
remove show add when click home button and exit app


Comments and ratings for Từ điển Việt Nhật
  • (67 stars)

    by Tran Tien Dung on 22/08/2014

    Love

  • (67 stars)

    by Thanh Nguyen Huy on 20/06/2014

    Ok