Tập ghép chữScreenshots

Description

Ghép chữ là Ứng dụng dành cho trẻ em, nó có tính giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các em biết về các đồ vật, con vật, chữ viết của từng đồ vật, con vật….
Mục đích giúp các em sớm làm quen với chữ viết cũng như các đồ vật, các con vật, ứng dụng cho phép các em chọn chữ cái từ bảng chữ và ghép chúng thành tên của con vật,

Tags: ghep chu , ghep ten , tao chu ghep ten , ghep chu cai cho be , ghep chu cai cua , ung dung tao chu

Users review

from 9 reviews

"Awesome"

10