Tập ghép chữScreenshots

Description

Ghép chữ là Ứng dụng dành cho trẻ em, nó có tính giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các em biết về các đồ vật, con vật, chữ viết của từng đồ vật, con vật….
Mục đích giúp các em sớm làm quen với chữ viết cũng như các đồ vật, các con vật, ứng dụng cho phép các em chọn chữ cái từ bảng chữ và ghép chúng thành tên của con vật,

Tags: ghep ten , ghep chu , tao chu ghep ten , ung dung tao chu , ghep chu cai cua , ghep chu cai cho be

Users review

from 9 reviews

"Awesome"

10