Trắc nghiệm tính cáchScreenshots

Description

Trắc nghiệm tính cách với bộ 74 câu hỏi MBTI
Giúp bạn xác định chính xác loại nhân cách của mình.
Giúp bạn có 1 cái nhìn đầy đủ chi tiết về tính cách của bạn:
- Chi tiết mô tả
- Nghề nghiệp đề xuất
- Các mối quan hệ
- Thế mạnh
- Điểm yếu

Chức năng: không giới hạn số lần làm trắc nghiệm, xem lại kết quả các lần trắc nghiệm, tra cứu 16 loại tính cách

Tags: code app trắc nghiệm , kết quả trắc nghiệm tính cách mbti của bạn , trắc nghiệm tính cách mbti

Users review

from 41 reviews

"Great"

8.4