Trac nghiem VAKScreenshots

Description

Trắc nghiệm VAK là một ứng dụng giúp bạn khám phá tính cách của bạn dựa trên nguyên lý VAK (Visual – Thị giác, Auditory – Thính giác, Kinesthetic – Xúc giác) và giúp bạn biết thêm về phương pháp học tập hiệu quả phù hợp với tính cách.

Tags: trac nghiem vka , trac nghiem vak , code trac nghiem

Users review

from 73 reviews

"Good"

5.4