Từ Điển M-DictScreenshots

Description

Từ điển miễn phí M-Dict là ứng dụng từ điển trên Android , bao gồm các bộ từ điển sau :
- Từ điển Anh-Việt
- Từ điển Việt-Anh
- Từ điển Việt-Nhật
- Từ điển Nhật-Việt
- Từ điển Việt-Pháp
- Từ điển Hàn-Việt

Từ điển xây dựng trên dự án mã nguồn mở Andict: http://code.google.com/p/andict/

Lưu ý: Dữ liệu ứng dụng khá lớn,khi download dữ liệu cho lần chạy ban đầu, bạn có thể dùng wifi để việc download được nhanh và không tốn chi phí.

Tag : từ điển anh việt, từ điển việt anh, từ điển hàn việt, từ điển việt pháp...

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10